صنایع فلزی کریم زاده فرد
  • صنایع فلزی کریم زاده فرد

  • تولید انواع چراغ های مطالعه

 

phon:  021-  33972016

phon:  021-  33978861

 

 WhatsApp:        09120755786

 

Email:       sfk1304@yahoo.com

                                                                                          

           

                                           

          

 


محصولات ایرانی

محصولات خارجی