صنایع فلزی کریم زاده فرد
  • صنایع فلزی کریم زاده فرد

  • تولید انواع چراغ های مطالعه

نام محصول : CL-115
قیمت محصول :
فانتزی گیره ای
در دورنگ سفید و مشکی
با سر پیچ E 27

محصولات ایرانی

محصولات خارجی