صنایع فلزی کریم زاده فرد
  • صنایع فلزی کریم زاده فرد

  • تولید انواع چراغ های مطالعه

نام محصول : EN-107A
قیمت محصول :
مهندسی کم مصرف
مصرف W 7
قابل نصب با گیره بر روی دیوار ومیز
تعداد در هر کارتن شش عدد
با35 لامپ کم مصرف S.M.D

محصولات ایرانی

محصولات خارجی