صنایع فلزی کریم زاده فرد
  • صنایع فلزی کریم زاده فرد

  • تولید انواع چراغ های مطالعه

نام محصول : EN-103
قیمت محصول :
مهندسی چهار میله کاسه بزرگ
باگیره جهت نصب بر روی دیوار و میز
در سه رنگ سفید و قرمز و مشکی
در هر کارتن چهار عدد میباشد
با سرپیچ E 27

محصولات ایرانی

محصولات خارجی