صنایع فلزی کریم زاده فرد
  • صنایع فلزی کریم زاده فرد

  • تولید انواع چراغ های مطالعه

نام محصول : DL-418
قیمت محصول :
مدیریت الاکلنگی
استفاده با تمامی لامپ های سرپیچ E27
کنترل با کلید روی بدنه
کارتن 6 عددی
قابل استفاده با برق 220V

محصولات ایرانی

محصولات خارجی