نام محصول : DL-435

قیمت محصول :


تا شو بزرگ
با 45 لامپ S M D 
دارای امکان تغییر مقدار نور
با کلید لمسی روی بدنه 220 V
با کارتن مادر 20 عددی
تک رنگ 

DL-105
DL-104
EN-107A
DL-113
EN-101
EN-111
DL-425
FL-420
CL-115
DL-421
DL-422
DL-426
DL-427
DL-418
DL-429
DL-430
DL-431
DL-201
DL-436
DL-432
DL-435
DL-434
DL-433
DP-6001
DP-6003
DP-114
G-901

محصولات ایرانی

محصولات خارجی